ارتباط با ما

آدرس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی صائب:استان زنجان ، شهرستان ابهر ، کیلومتر 17 آزادراه ابهر- قزوین ، ضلع جنوبی آزادراه ، خیابان ایریکو ، روبروی روستای قروه

کدپستی:36973-45619

تلفن:02435362930-02435362156-02435362152

فکس:02435362152 داخلی 102

آدرس پست الکترونیکی: saeb.ac@gmail.com