معرفی دفتر ارتباط با صنعت

معرفی دفتر ارتباط با صنعت

مقدمه :

امروزه وجود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وبرقراری ارتباط دائم بین آنها و واحدهای صنعتی ازمبانی اساسی در پیشرفت و توسعه پایدار کشورها محسوب می شود. در کشورهایی که تحقیقات و پژوهش در راستای نیازهای صنعتی آن کشور انجام می شود، ارتباط بنیادین و مؤثر بین مراکز صنعتی و دانشگاهی برقرار است. در موسسه آموزش عالی صائب ابهر ، دفتر ارتباط با صنعت این وظیفه مهم را عهده دار است.

دراین واحد اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه، هماهنگ شده و به انجام می رسند. همچنین این واحد وظیفه جذب و هدایت اعتبارات پژوهشی، تحقیقاتی و صنعتی صنایع و سازمان ها را در راستای بر طرف نمودن نیازهای علمی و صنعتی کشور بر عهده دارد.

بدین منظور شناسایی این نیازها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این مهم توسط اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه به انجام می رسد. یکی از اموری که در این راستا در دانشگاه به انجام می رسد، کارآموزی های دانشجویان می باشد که دانشجویان جهت آشنا شدن با محیط صنایع و مشکلات آنها مدتی مشغول به کارمی شوند.

همچنین دراین راستا بازدیدهای گوناگونی از کارخانجات و صنایع برای اعضاء هیات علمی و دانشجویان بر پا می شود که این امر نیز باعث آشنایی بیشتر آنان با صنایع و مشکلات آنها می شود.

برپایی نمایشگاه هایی از دستاوردهای پژوهشی و صنعتی دانشگاه یکی از فعالیتهای امور پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه بوده که جهت آشنا نمودن صنایع و کارخانجات از توانمندی ها و پتانسیل های دانشگاه همه ساله به انجام می رسد.

فعالیت ها و اهداف آتی دفتر :

 • ارتباط با سازمان ها و مراکز صنعتی و دریافت اولویتهای پژوهشی مورد نظر آنها
 • ارتباط اساتید فنی شهر، استان و کشور در راستای اخذ پیشنهاد طرح ها و پروژههای کاربردی پژوهشی
 • ارائه پروپوزالهای جمع آوری شده به صنایع و انجام مکاتبات و پیگیری های لازم تا مرحله تنظیم قرارداد.
 • تنظیم، بررسی، اصلاح و نهایتاً انعقاد قرارداد با صنعت.
 • انجام امور پس از مرحله انعقاد قرارداد مانند تهیه و ارائه ضمانت نامه ها، ارسال گزارشها، انجام مکاتبات و پیگیری ها
 • اطلاع رسانی مستمر و بموقع فراخوان های پژوهشی سازمانها و واحدهای صنعتی مبنی بر حمایت از پایان نامه های كارشناسی ارشد، رساله های دكتری وطرحهای تحقیقاتی .
 • تشكیل بانك اطلاعاتی از نیازهای صنعت.
 • هدفمند و جهت دار نمودن پژوهشهای كاربردی دانشكده با نیاز های صنعتی كشور.
 • پیگیری و تسهیل مراحل اداری اجرای طرحهای تحقیقاتی اساتید با صنعت.
 • بالا بردن روحیه و انگیزه اعضاء هیات علمی دانشكده جهت ایجاد ارتباط، مراكز صنعتی كشور ، جذب پروژه
 • جذب بخشی از بالاسری پروژه های منعقده با دانشگاه بمنظور توسعه پژوهشهای كاربردی در دانشكده.
 • ایجاد ارتباط بین دانشجویان و مراكز صنعتی به منظور راه اندازی دوره های كارورزی، طرح خدمت سربازی و اشتغال پس از تحصیل در صنعت.

چشم انداز


چشم انداز ما تامین بیشترین رضایت صاحبان صنعت و مراکز تحقیقاتی ازطریق ارائه مناسب ترین ‏پاسخ های کاربردی به نیازهای فنی و تحقیقاتی آنها در حوزه های مختلف پژوهشهای کاربردی است.‏ موسسه آموزش عالی صائب می کوشد به نیازهای کاربردی صنایع گوناگون در بخش های مختلف اقتصادی از طریق ‏برقراری ارتباط سیستماتیک با واحدهای صنعتی، شناسایی نیازهای فنی و تحقیقاتی آنها در زمینه های ‏کاربردی، تعریف و اجرای پروژه های تحقیق وتوسعه، ارائه آموزش های علمی و فنی- کاربردی و اجرا و پیاده سازی دستاوردهای نتایج تحقیقات کاربردی در قالب سیستم های توسعه فنی و صنعتی در تعامل با متقاضیان خود پاسخ دهد، دست یابیم