رشته های موسسه آموزش عالی صائب

 

رشته های کارشناسی ارشد

مهندسی عمران - مدیریت منابع آب

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی عمران - محیط زیست زمینه آب وفاضلاب

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی عمران - راه و ترابری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی برق - سیستم های قدرت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی عمران - حمل و نقل

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی عمران - سازه

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی عمران - مدیریت ساخت

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 


 

رشته های کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

کارشناسی پیوسته

مهندسی برق 

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته ( علوم تجربی و سایر زیر گروه ها )

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی پیوسته ( علوم انسانی )

حسابداری

کارشناسی پیوسته ( علوم انسانی )

مدیریت صنعتی         

کارشناسی پیوسته ( علوم انسانی )

 

 


رشته های کارشناسی ناپیوسته


مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی تکنولوژی مخابرات

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی اجرائی عمران

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی تکنولوژی عمران عمران

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی تکنولوژی ساختمان

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ict

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته


علمی - کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید   ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی شهرسازی

کارشناسی ناپیوسته


علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته ( علوم انسانی و سایر زیر گروهها )


مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته ( علوم انسانی و سایر زیر گروهها )


مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال وتوزیع

کارشناسی ناپیوسته


مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید- قالب سازی

کارشناسی ناپیوسته


 

 

 


رشته های کاردانی پیوسته

کاردانی کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر(فنی و حرفه ای)

کاردانی پیوسته

الکتروتکنیک برق صنعتی(فنی و حرفه ای)

کاردانی پیوسته

الکترونیک الکترونیک عمومی(فنی و حرفه ای)

کاردانی پیوسته

ساختمان کارهای عمومی ساختمان(فنی و حرفه ای)

کاردانی پیوسته

نقشه کشی عمومی نقشه کشی و طراحی صنعتی(فنی و حرفه ای)

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری معماری(فنی و حرفه ای)

کاردانی پیوسته

نقشه برداری نقشه برداری (فنی و حرفه ای)

کاردانی پیوسته

حسابداری بازرگانی - حسابداری

کاردانی پیوسته

ساخت و تولید   ماشین ابزار

کاردانی پیوسته

مکانیک خودرو - مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

ساخت و تولید - قالب سازی

کاردانی پیوسته

صنایع فلزی- جوشکاری

کاردانی پیوسته

الکتروتکنیک تأسیسات الکتریکی

کاردانی پیوسته

گرافیک

کاردانی پیوسته ( هنر )


رشته های کاردانی ناپیوسته

کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته (علوم ریاضی)

علمی کاربردی کامپیوتر - نرم افزار

کاردانی ناپیوسته (علوم ریاضی)

مدیریت صنعتی

کاردانی ناپیوسته ( علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی )

حسابداری

کاردانی ناپیوسته ( علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی )

کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

کاردانی ناپیوسته ( علوم تجربی )