عمران-مدیریت ساخت
جهت دانلود جزوات آقای دکتر حیدری بر روی نام درس کلیک نمایید
مدیریت ایمنی و بهداشت
--------------------------------------------------------------
جهت دانلود جزوات آقای دکتر لامعی بر روی لینک درس کلیک نمایید
مدیریت پروژه

ماشین آلات
---------------------------------------------------------------
برنامه نحوه دروس و آزمون هر فصل درس و پروژه از طریق استاد اعلام می شود