لینک های ورود به کلاس مجازی ترم 991

لیست کلاس ها(لینک هر کلاسی را کپی کرده و در نرم افزار Adobe connect و یا آدرس بار مرورگر موزیلا فایرفاکس وارد نمایید)

 

لینک ورود به سامانه کلاس مجازی بر اساس دروس

🔵فیزیولوژی http://45.159.198.117/physiology/

🔵دینامیک در مهندسی پزشکی http://45.159.198.117/dynamics/

🔵کینزولوژی http://45.159.198.117/kinesiology/

🔵ترمودینامیک در مهندسی پزشکی http://45.159.198.117/thermodynamics/

🔵زبان فارسی http://45.159.198.117/farsilanguage/

🔵مکانیک سیالات http://45.159.198.117/fluids/

🔵آناتومی http://45.159.198.117/anatomy/

🔵مبانی زیست سازگاری و آزمون های بیولوژیکی http://45.159.198.117/biological/

🔵ریاضی مهندسی http://45.159.198.117/engineeringmathematics/

🔵اندیشه اسلامی http://45.159.198.117/islamicthought/


🔵تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب http://45.159.198.117/analysis/

🔵کاربرد GIS,RS در مهندسی عمران http://45.159.198.117/applicationofgis/

🔵مدیریت آب شهری http://45.159.198.117/urbanwatermanagement/

🔵حقوق معماری ارشد http://45.159.198.117/architecturallaw/

🔵خواستگاه های نظریه معماری در دوران معاصر http://45.159.198.117/architecturaltheory/

🔵مراتب اجرائی ساختمان http://45.159.198.117/executivelevels/

🔵ساختمان های بلند http://45.159.198.117/tallbuildings/

🔵تئوری الاستیسیته http://45.159.198.117/theoryofelasticity/

🔵دینامیک سازه http://45.159.198.117/structuraldynamics/

🔵روش های ساخت http://45.159.198.117/manufacturingmethods/

🔵مدیریت و مقررات پیمان http://45.159.198.117/managementandprovisions/

🔵مدیریت و نگهداری پروژه های عمرانی http://45.159.198.117/managementandmaintenance/

چهارشنبه 2 مهر 1399