کسب مدال برنز تپانچه ۱۰ متر میکس بازی‌های آسیایی هانگژو توسط آقای...

کسب مدال برنز تپانچه ۱۰ متر میکس بازی‌های آسیایی هانگژو توسط آقای امیر جوهری خو دانشجوی رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صائب ابهر را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض می نمائیم .دوشنبه 10 مهر 1402